Chairman of SSB


YB Datuk Makin @ Marcus Mojigoh
17 December 2012 - current
 

   
YB Senator Datuk Maijol Mahap
16 May 2008 - 30 September 2012
  YB Datuk Ronald Kiandee
16 March 2006 - 15 May 2008
  YB Datuk Abdul Rahim Bakri
30 July 2004 - 15 February 2006
         
   
YB Datuk Dr Yusof Yacob
02 October 2001 - 30 June 2004
 
  YBhg Datuk Ismail Ag Besar
02 June 1998 - 01 October 2001
 
  Tan Sri Datuk Seri Panglima
Datu Khalil Datu Hj Jamalul

16 February 1996 - 01 June 1998
         
     
YAB Datuk Salleh Tun Said Keruak 
15 June 1994 - 18 August 1994
22 October 1994 - 15 February 1996
  YB Datuk Seri Haji 
Mohd. Shafie Hj. Apdal

18 August 1994 - 30 September 1994
   
         

 

SAHAM AMANAH SABAH

NAV per unit for 15 November 2018

RM 0.3332

 Recent News